Skåp

Epok Antik

Sonia Nilsson

Skänkskåpens stora betydelse

Tillsammans med de målade urfodralen

var skänkskåpen av största status och visade vem man var.

Före skåpens inträde använde allmogen sig bl annat av skrin, knyten, säckar, tinor, askar och främst kistor för förvaring av de föremål man var rädd om. Med skänkskåp menas ett dubbelskåp med en tydlig avsats mellan över - och underdelen. I Norrland är överskåpet ofta grundare och smalare än underskåpet. Vanligt förekommande här är även hörnskänkskåp som ibland som i de Norrbottniska älvdalana har vitrin i överdelen för att klart visa ägarens höga status. Listverk, snickeridetaljer och naturligtvis skåpets målning ger särprägeln till de olika landskapens prägling. I skedhyllan visade man sitt innehav av silverskedar för de besökare som kommer till gården. Klädskåp, matskåp och hörnskåp är tre vanliga funktioner. I Jämtland förvarade kvinnan före sitt giftermål de mindre klädesplagg och det som kunde vikas i den nedre delen i lådor och skedar och porslin överst i skåpet. Skåpen som ofta ärvs från mor till dotter kallas där storschskå ( flickskåp). I Västerbotten finns istället brudkistor för hemgiften. Målningen skapades efter ägarens förmåga och ofta engagerade de mer välbärgade en lokal eller regional målare som var på besök i den närmaste kyrkan. Sockenmålare ofta i kombinationer som militär, torpare, bonde , fiskare eller snickare satte sin egen prägel på varje tidsåldern från 1700-talet mitt och framåt. Före denna tid var det mycket ovanligt med målad dekor på de norrländska möblerna.

 

 

 

Skåp från Norrland

De ståtliga och unika skåpen som finns i de nordliga landskapen har pondus. Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten har alla sin egen prägel både vad gäller snickerie och målari.

Alla vet idag att kvalitén med de långsamt växande träden i norr innebär fördelar vilket i kombination med avsaknaden av trämask ofta ger skåpen en mycket lång livslängd.

 

Det som finns i ditt skänkskåp visar vem du är......

 

 

Litteratur om skåp, snickare och målare

 

Det finns några riktigt bra böcker om du vill veta mer fakta om dessa atikviteter. Maj Nodermans "Mästare & Möbler" från Jämtland är läsvärd.

Målat ståndsskåp barock från norra Ångermanland med stomme av furu.

 

+ Mer ...

Originalmålat skänkskåp målat av Jöns Nils Jakobsson från Storkåge norr om Skellefteå

 

+ Mer...

Originalmålat skänkskåp från Orrbyn, Råneå Älvdal, Norrbotten

+ Mer....

Originalmålat dubbelskåp från trakten av Lit, Jämtland

+ Mer....

Originalmålat dubbelskåp från Jämtland.

 

 

+ Mer....

Originalmålat hörnskänkskåp från Luleå Älvdal, Norrbotten.

 

+ Mer....